Eva

zpěv, percussions


Eva Kozelská

Zpívala v kapelách Štístko (naše ryze folkové začátky v devadesátých letech), Proč ne, hostovala v ostravské skupině Buty. Její charakteristická barva hlasu s Jindrovými x tými hlasy dělá do značné míry HEBLO HEBLEM (samozřejmě i Evu Evou). Co bychom si bez ní počali.