Jirka
akustická kytara, semtamzpěv

Jirka Dybal

Jirka měl v minulém století lví podíl na několika ročnících Polanských sessionů. Jako tělocvikář má jedno dítě, ženu a opotřebené klouby. Chatu nemá, proto rád opravuje a udržuje cizí. Sám sebe nazývá nepřítelem IT vymožeností a v rámci možností skutečně dodržuje digitální klid. Má rád fyzickou práci, takže jej v letních měsících můžete spatřit, kterak s kytarou v ruce brázdí na malotraktoru školní hřiště.